Konkurs o Syrenią Łuskę

Konkurs o Syrenią Łuskę

REGULAMIN

Klasy konkursowe
K1 – modele lotnicze 1:72 i mniejsze
K2 – modele lotnicze 1:48
K3 – modele lotnicze 1:32 i większe
K4 – modele pojazdów wojskowych 1:72 i mniejsze
K5 – modele pojazdów wojskowych 1:48 i większe

– W klasach konkursowych nie ma podziałów wiekowych co nie znaczy, że junior nie może w konkursie wystartować jeśli ma ochotę
– Do modeli wystawionych w konkursie powinna być dołączona dokumentacja: np. plany modelarskie, zdjęcia oryginału, rysunki detali, schematy malowania oryginału, zdjęcia z budowy, a zwłaszcza zdjęcia elementów które w gotowym modelu są mało widoczne. !!! Instrukcja do modelu, pojedyncze zdjęcie lub schemat malowania z instrukcji modelu NIE są uznawane za dokumentację.!!! Oczywiście jak modelarz się uprze to dokumentacji być nie musi ale wtedy NKS* też się uprze i skasuje 25 punktów od całkowitej oceny modelu czyli jak nie chcesz robić dokumentacji to startuj w kategoriach festiwalowych.
– Obecność zawodnika nie jest obowiązkowa, ale jest wskazana, tak, aby zawodnik w rozmowie z sędzią mógł wyjaśnić ewentualne wątpliwości. Wszelkie „prezenty” NKS* przyjmie ale nie zmieni to jej decyzji odnośnie punktacji modelu 😉
– NKS* pracuje razem, ale każdy sędzia indywidualnie wpisuje oceny w przygotowane arkusze oceny. Wypisane dla każdego modelu arkusze oceny sumuje sędzia sekretarz i zlicza ocenę końcową.
– Ocenę końcową zatwierdza (nie zmienia) w protokole końcowym sędzia główny.
– Modele nagrodzone lub wyróżnione w poprzednich edycjach WFM nie mogą być wystawiane do ponownej oceny.
– Zawodnik może wystawić 2 modele w danej klasie, ale nagrodzony może zostać tylko najlepszy model danego zawodnika.

* NKS – Najwyższa Komisja Sędziowska

ZASADY OCENIANIA MODELI W KONKURSIE K1, K2, K3

JAKOŚĆ WYKONANIA MODELU max. 70 pkt
– Stopień trudności wykonania modelu. Stopień skomplikowania, zgodność z oryginałem (zgodność z dokumentacją).
max. 5 pkt
– Geometria, czystość i staranność wykonania, symetria i wzajemne położenie elementów
max. 10 pkt
– Stopień i jakość przeróbek bryły modelu.
max. 5 pkt
– Ilość i jakość wykonanych elementów od podstaw
max. 12 pkt
– Jakość i sposób montażu elementów z żywicy, fototrawionych, itp.
max. 8 pkt
– Silnik i zespoły napędowe
max. 10 pkt
– Wykonanie, przedziałów załogi, transportowych i technicznych
max. 8 pkt
(jeśli nie posiada np. gotowy do akcji, przyznajemy 50%)
– Osprzęt zewnętrzny (światła, anteny, uzbrojenie),
max. 6 pkt
(jeśli nie posiada przyznajemy 50%)
– Odwzorowanie zespołów podwozia
max. 6 pkt

MALOWANIE, OZNAKOWANIE max. 30 pkt
– Zgodność malowania modelu z oryginałem i dostarczoną dokumentacją.
max. 10 pkt
– Staranność malowania oraz wykonania oznaczeń (np. naniesienia kalkomanii).
max. 10 pkt
(jeśli nie posiada np. prototyp bez oznaczeń, przyznajemy 50%)
– Wykonanie udokumentowanych śladów eksploatacji (obicia, zabrudzenia, zacieki, renowacje powierzchni).
max.10 pkt
(jeśli nie posiada np. egzemplarz pokazowy, przyznajemy 50%)
Suma punktów 100

 

ZASADY OCENIANIA MODELI W KONKURSIE K4, K5

JAKOŚĆ WYKONANIA MODELU     max. 67 pkt
– Stopień trudności wykonania modelu. Stopień skomplikowania,
zgodność z oryginałem (zgodność z dokumentacją).
max. 5 pkt
– Geometria, czystość i staranność wykonania, symetria i wzajemne położenie elementów
max. 5 pkt
– Stopień i jakość przeróbek bryły modelu.
max. 10 pkt
(jeśli nie występuje przyznajemy 50%)
– Ilość i jakość wykonanych elementów od podstaw
max. 10 pkt
– Jakość i sposób montażu elementów z żywicy, fototrawionych, itp.
max. 10 pkt
– Silnik i zespoły napędowe
max. 5 pkt
– Wykonanie, przedziałów załogi
max. 10 pkt
(jeśli nie posiada np. gotowy do akcji, przyznajemy 50%)
– Osprzęt zewnętrzny (światła, anteny, uzbrojenie),
max. 6 pkt
(jeśli nie posiada przyznajemy 50%)
– Odwzorowanie podwozia
max. 6 pkt

MALOWANIE, OZNAKOWANIE     max. 33 pkt
– Zgodność malowania modelu z oryginałem i dostarczoną dokumentacją.
max. 10 pkt
– Staranność malowania oraz wykonania oznaczeń (np. naniesienia kalkomanii).
max. 13 pkt
(jeśli nie posiada np. prototyp bez oznaczeń, przyznajemy 50%)
– Wykonanie udokumentowanych śladów eksploatacji (obicia, zabrudzenia, zacieki, renowacje powierzchni).
max.10 pkt
(jeśli nie posiada np. egzemplarz pokazowy, przyznajemy 50%)
Suma punktów 100       

Reklamy